Za one koji razmišljaju!

Moj internet dnevnik

13.09.2010.

Čudo u muhi

10.09.2010.

Doprinos Islama nauci

IMA LJUDI KOJI TVRDE DA JE ISLAM NAZADAN I DA SE NE MOŽE UKLOPITI U SAVREMENI SVIJET, TAKVI SU NARAVNO U VELIKOJ ZABLUDI, JER NE ZNAJU ILI SE PRAVE DA NE ZNAJU ,KOLIKI JE DOPRINOS ISLAMA U RAZVOJU NAUKE

"IKRE BISMI RABBIKELLEZI HALEK. HALEKAL-INSANE MIN 'ALEK..."
"Uči u ime Gospodara tvoga koji sve stvara. Koji stvara čovjeka od kapi tekućine. Čitaj, Gospodar tvoj je Plemenit, koji poučava peru, koji čovjeka poučava onome što ne zna." (Kur'an; prijevod značenja; sura Alek 1-5)

Ovo su prve riječi koje je Allah, subhanehu ve te'ala, objavio Svome posljednjem poslaniku, Muhammedu, sallAllahu alejhi ve sellem. Iz ovih ajeta se vidi koliku važnost islam pridaje nauci. Medutim, i pored toga postoji mnogo onih koji tvrde da je islam nazadan i da se ne može uklopiti u savremeni svijet. Takvi su, naravno, u velikoj zabludi jer ne znaju, ili se prave da ne znaju, koliki je bio doprinos islama u razvoju nauke. Ipak, pored toga što su u polju nauke muslimani dali najviše, za njih se govori da su nazadni. Osim toga na račun islamskih učenjaka, mnogi zapadnjaci su postali "slavni" fizičari, matematičari, hemičari i drugo, dok se islamski učenjaci i ne spominju.

PRAVO
Zahvaljujući sveobuhvatnom karakteru Kur'ana, pravna nauka se brzo razvila kod muslimana. Pisani ustav potiče od muslimana. Prvi takav ustav je sastavio sam Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem, kada je osnovao prvu islamsku državu u Medini, koji je i do danas sačuvan.

HISTORIJA
Doprinos muslimana proučavanju historije je veliki, posebno u utvrđivanju autentičnosti dokumenata. Rođen u punom svjetlu historijskog doba, islam nema potrebe za legendama i pretpostavkama u svojoj vlastitoj historiji. Biografski leksikoni su jedna od karakteristika historijske literature kod muslimana.

GEOGRAFIJA I TOPOGRAFIJA
Hodocašce u Mekku i trgovina uticali su na razvoj komunikacija kroz prostrano islamsko carstvo. Najstarije muslimanske geografske karte predstavljale su Zemlju u kružnom obliku. Ibn Madžid, koji je bio kormilar na brodu Vaska da Game do Indije, već tada spominje kompas, kao poznatu stvar. Riječi "admiral", "arsenal", "kabl", "tarifa" itd. koje su izvorne arapske, jasno govore o uticaju muslimana na modernu zapadnu civilizaciju.

ASTRONOMIJA
Astronomija je nauka kojoj su muslimani dali veliki doprinos. Mnoge zvijezde i danas u evropskim jezicima imaju arapska imena. Reforma kalendara koju je izvršio drugi halifa Omer ibn Hatab, radijAllahu anhu, prevazilazi po svom savršenstvu reformu gregorijanskog kaledara. Za vrijeme halife Me'muna, izmjeren je opseg Zemlje, sa iznenadujućim stepenom tačnosti. Pisana su djela o plimi i oseki, o izlasku i zalasku Sunca, o sutonu, a naročito o kretanju Sunca i Mjeseca. Allah, subhanehu ve te'ala, je istinu rekao: "I sve u kosmosu plovi." (Kur’an ; prijevod značenja ; sura Jasin 40) Do otkrića da se u svemiru sve kreće došlo je tek krajem sedamnaestog stoljeća. Kada se vratimo kroz historiju naći ćemo da je crkva spaljivala naučnike zbog toga što su govorili: "Zemlja se kreće!" Bili bi ovo samo neki od primjera koji govore o doprinosu muslimana društvenim znanostima. Karakteristika prirodnih znanosti u islamskoj nauci je u tome što je težište stavljeno na oglede i istraživanja. Dakle, i na polju prirodnih znanosti muslimani su ostvarili velike rezultate, ali je zapad većinu tih otkrića pripisao svojim "naučnicima".

BOTANIKA
Botanika je kod muslimana bila posebno istraživana. Izuzev imena nekih biljaka, koje nisu rasle u tadašnjem muslimanskom svijetu, nije bilo nijednog naziva stranog porijekla. Botanička enciklopedija od Dinaverija (umro 899.), u šest velikih tomova, sačinjena je čak prije nego što je na arapski prevedeno prvo grčko djelo o botanici. Dinaveri je opisivao ne samo izgled biljki, nego ih je i klasificirao, te opisivao njihove hranjive kvalitete, farmakološke i druge osobine.

MEDICINA
Medicina je kod muslimana doživjela veliki napredak u anatomiji, farmaciji, organizaciji bolnica, obučavanju medicinskih kadrova itd. Medicinska djela islamskih liječnika ostala su temelj cjelokupne medicine, uključujući i zapadnu. Kaže Allah, subhanehu ve te'ala: "Izlazi iz utroba njihovih (utroba pčela) piće različitih boja, u kome je lijek ljudima. To je uistinu dokaz za ljude koji razmišljaju." (Kur’an ; prijevod značenja ; sura Nahl 69) Ako hoćete da saćuvate komad mesa, stavite ga u med i neće se pokvariti, zato što med ima svojstvo uništavanja bakterija, u njemu je lijek ljudima, a poznata je upotreba meda od davnina u svrhu liječenja. Kaže Allahov Poslanik, sallAllahu alejhi ve sellem: "Da se ne bojim poteškoce mojim sljedbenicima, naredio bih im uz svaki namaz (pet puta dnevno) da peru zube (i to misvakom)." (Sahih). Misvak ima višestruko jače svojstvo čišćenja i dezinfekcije nego ono što se nalazi u mnogim pastama za zube.

OPTIKA
Optika ima naročito mjesto u islamskoj nauci. Poznato je djelo Knjiga o zracima od El-Kindija, koja je uveliko prevazilazila u tom području grčku nauku.

MINERALOGIJA I MEHANIKA
Mineralogija je privlačila pažnju naučnika, koliko zbog medicinskih svrha, toliko zbog poznavanja dragog kamenja koje je bilo veoma traženo. Djela Birunija i drugih se koriste na tom polju. Ibni Finas je izumio aparat za letenje. Poginuo je nesretnim slučajem, ne ostavljajući nasljednika, koji bi usavršio njegovo djelo. Drugi naučnici su u okviru mehanike izumili sprave za vadenje nasukanih brodova, čupanje velikih stabala itd. U oblasti istraživanja mora napisana su mnoga djela o ribama i o obradi bisera.

HEMIJA I FIZIKA
Kur'an traži da ljudi razmišljaju o stvaranju svemira i da proučavaju kako su nebo i zemlja podredeni čovjeku. Muslimani su se vrlo rano počeli baviti ozbiljnim proučavanjem na području hemije i fizike. Karakteristika njihovog rada jeste eksperiment. Svojim proučavanjem i posmatranjem oni su sakupili ogroman broj činjenica. Njihovim uticajem i stara alhemija se preobrazila u nauku zasnovanu na činjenicama koje se mogu dokazati. Džabir je poznavao hemijske procese kalcinacije i redukcije. On je, također, razradio metode evaporizacije, sublimacije i kristalizacije. Mnogi latinski prevodi Džabira i drugih mogu pokazati koliko moderna nauka duguje muslimanskim naucnicima i kako za svoj razvoj može prvenstveno zahvaliti arapsko-islamskoj metodi eksperimenta.

MATEMATIKA
Matematičke znanosti imaju neizbrisive tragove arapsko-islamskog doprinosa. Riječi "algebra", "zero", "cifra", "šifra", "ta'rifa", itd. arapskog su porijekla. Zasluga za otkrivanje trigonometrije pripada muslimanskim matematičarima. Na kraju treba znati da su ovo samo neki od brojnih primjera koji govore o zasluzi muslimana u razvoju i napretku ljudske civilizacije. "Civilizovani" Zapad ih je omeo u njihovom daljem napretku. Barbarska razaranja pogodila su dva islamska glavna intelektualna centra: Bagdad na istoku i Kordovu-Granadu na zapadu. Mnoge biblioteke sa stotinama hiljada knjiga i rukopisa, zajedno sa ovim gradovima, su spaljene. Pokolji nisu poštedili ni naučnike. Ono što je stvarano stoljećima, barbari su uništili za nekoliko dana. Ovaj primjer nam oslikava stvarnost istoka i zapada. I to nije sve. Naprotiv, zapadnjaci se danas ponose onim što su dali u razvoju civilizacije. Po njima sva zasluga pripada samo njihovim naučnicima, a muslimani se i ne spominju. Koliko su oni zaista dali govori i činjenica da je njihov filozof Engels izjavio da je spaljivanje biblioteka u Bagdadu i Kordovi-Granadi unazadilo ljudsku civilizaciju za 1000 godina. Na kraju, s pravom možemo istaći da predstavnici islamske nauke nisu zaostajali ni za jednim od velikih imena u historiji nauke, mada se to i dan danas pokušava, i u dobroj mjeri uspjeva, prikriti. S pravom možemo reći da je Istok prednjačio nad Zapadom, kako na polju nauke tako i na polju kulture. XX-to stoljeće Zapadnjaci nazivaju stoljećem tehnologije, ali se može nazvati i stoljećem u kojem su oni "zahvaljivali" muslimanima Čcenije, Bosne, Kosova, Eritreje, Filipina, Palestine... na svemu onome što su im njihovi prethodnici dali na polju nauke i kulture.

Naša posljednja dova je: "Reci, Gospodaru moj, znanje moje proširi!" ( Kur'an; prijevod značenja; sura Ta-ha 114)

 

Izvor: http://qalem.bloger.hr/

09.09.2010.

FENOMEN ZA FENOMENOM

 

Prema kur'anskim kazivanjima, druga alternativa čini se izvjesnijom. Kako je veličanstvena mudžiza to što Kur'an navodi takve činjenice u okruženju u kome se mislilo da Zemlja stoji na biku i ribi! Nemoguće je ova kur'anska kazivanja dovesti u vezu sa izmišljotinama, slučajnostima ili naučnim saznanjima. Razvojem nauke i otkrićem tajni svemira bolje se razumije veličina fenomena Kur'ana, koji govori da je svemir nastao iz cjeline, da se konstantno širi i da će se na isti način povratiti u svoje prvobitno stanje cjeline; ovi stavovi su izneseni u primitivnom okruženju i vremenu kada u tom smislu nije bilo nikakvih naučnih otkrića.
Kao što je poznato, materije se međusobno privlače i ta sila gravitacije, isto tako, usporava širenje svemira. Kako god se predmet, koji bacimo u zrak, nakon izvjesnog vremena provedenog u kretanju, na kraju ne uspijeva odoljeti sili gravitacije i vraća se natrag, isto tako će i materija, koja se nakon prvog praska raštrkala na sve strane i koja se širi, na kraju doći u stanje kada neće moći odoljeti sili gravitacije, vratit će se natrag i sve će se nagomilati jedno na drugo i zatvoriti u jednu cjelinu. Ne smije se gubiti iz vida da se, u periodu kada je Kur'an upozorio na ovaj događaj, nije znalo za pojam sile gravitacije i da je silu gravitacije prvi opisao Newton i to skoro hiljadu godina nakon objave Kur'ana.
Nakon što je postalo jasno da se svemir širi, naučnici su dalje izučavali hoće li se svemir nezaustavivo neograničeno širiti ili će okončati vraćanjem u prvobitnu cjelinu. U cilju odgonetanja ovog pitanja, nastojali su otkriti kritičnu gustoću materija u svemiru i ustanovili su procente nazvane omega. Ustanovljeno je da će, ukoliko gustoća u svemiru dostigne određeni nivo, doći do povećanja sile gravitacije, što, opet, neće dozvoliti beskonačno širenje svemira, te će započeti suprotan proces.
Tri detalja, koji pokazuju da je vrijednost gustoće u svemiru viša nego što se misli, te da ti parametri u početku nisu uzimani u obzir, podržavaju mišljenje prema kojem je izvjesnije da će doći do obrnutog procesa od širenja. Ta tri detalja su sljedeća:
1. Radi određivanja vrijednosti gustoće svemira, u obzir bi trebalo uzimati i crne rupe. U proračun određivanja gustoće, koji se vršio na osnovu širenja svjetlosti, nisu uvrštavane crne rupe, koje sadrže veoma guste materije i koje su veoma male zapremine, zato što one ne šire svjetlost.
2. Poslije su otkrivene zvijezde ekstremne gustoće i velike zapremine, koja nije proporcionalna jačini svjetlosti koju odašilja. Zvijezda 1000 puta veća od našeg Sunca u početku je uračunata sa hiljadu puta manjom gustoćom od stvarne, samo zato što odašilje svjetlost koliko i naše Sunce.
3. U posljednje vrijeme je otkrivena nova vrsta materije nazvana ''crna materija'' (dark matter), golim okom nevidljiva, ali prisutna u svim galaksijama, koju također treba dodati u proračun gustoće.
Ljudi se rađaju, žive, umiru i na kraju se preobraćaju u ono od čega su stvoreni – zemlju. Isti proces važi i za biljke i životinje. Zo znači da zakon koji je uspostavio za sva živa bića, Uzvišeni Allah uspostavlja i i u svim elementima svemira. Ovaj zakon Uzvišeni Allah u citiranom ajetu objašnjava riječju ''iade'' (vraćanje). (Ova riječ je u istom obliku i sa istim značenjem ušla i u turski jezik.) U Kur'anu je i u drugim ajetima skrenuta pažnja na vraćanje živih bića:

On je taj koji iz ničega stvara i On će to ponovo vratiti, to je Njemu lahko; On je uzvišen i na nebesima i na Zemlji; On je silan i mudar.
(Kur’an, prijevod značenja ; 30- Ar-Rum, 27)


Reci: "Može li ijedno vaše božanstvo stvarati iz ničega, zatim da to ponovo vrati?" Reci: "Allah stvara iz ničega, zatim će to ponovo učiniti!" Pa kuda se onda odmećete? (Kur’an, prijevod značenja ; 10- Yunus, 34)

Izvor: http://qalem.bloger.hr/

08.09.2010.

Medicinski fenomen koji je zbunio američke naučnike

Skeptičari su oduvijek pokušavali pobiti Kur'an Časni i trudili su se dokazati da je on i ono što se u njemu nalazi u suprotnosti s naukom i već otkrivenim naučnim činjenicama, da je pun legendi i priča koje su daleko od istine i stvarnosti i naučne logike. Kao primjer i dokaz svojih tvrdnji navode kur'anske priče kao što je ona o mladićima iz pećine (sura Al-Kehf).

U vezi s tim postavljaju ovakva pitanja:Kako je moguće da su mladići spavali toliko mnogo godina, da su spavali otvorenih očiju, a onda se probudili? I onda navode da je to u suprotnosti sa zakonima medicine i da se taj fenomen ne može objansniti iz medicinske perspektive.

Neka je slavljen Uzvišeni Allah! Kad god naiđete na kritiku upućenu protiv Kur'ana – naći ćete naučna otkrića koja potvrđuju i dokazuju upravo suprotno: da je Kur'an istina, a ne ono što se protiv njega govori. I to se dešava jer Allah u Kur'anu kaže: A Allah neće dati priliku nevjernicima da unište vjernike. (Prijevod značenja, sura An-Nisa, 141. ajet)

 

Ernest Kretschmer je otkrio relativno nov fenomen 1940. godine, a potom su taj fenomen opisali naučnici B. Jennett i F. Plum i nazvali ga „vegetativno stanje“. U tom stanju pacijent se nalazi u stanju budne kome, ali njegove oči su otvorene, ponekad se desi da se osmjehne i osjeća šta se oko njega dešava i u stanju je da guta svoju pljuvačku. Pacijent je u djelimično svjesnom stanju, izgleda kao da je budan, a u stvari je u budnoj komi. To se dešava uslijed povreda ili bolesti.


<!--[if !vml]--><!--[endif]-->

Studija do koje se došlo korištenjem FMRI (Functional magnetic resonance imaging = funkcionalna magnetna rezonanca) pokazuje da je mozak čovjeka aktivan za vrijeme kome ili u letargičnom stanju i da pacijent u takvom stanju može biti godinama.Evo šta je zbunjivalo naučnike:Šta je to što stimuliše mozak?Šta je to što pacijenta održava u životu čak i u stanju potpune nesvjesti?I šta je to što učini da se pacijent odjednom probudi i počne pričati, kao da se ništa nije ni dogodilo?

Na početku su naučnici mislili da je to stanje samo duboki san, ali kasnije je postalo jasno da to nije san, nego posebno i neobjašnjivo stanje i fenomen. Ovdje treba naglasiti i to da se pacijenti u takvom stanju hrane na specijalan način, hranom ubrizganom u organizam.

Naučnici kažu da mozak pacijenta daje znakove koji pokazuju reakcije na okolinu; pacijent se može pokretati i odgovara na vanjske podražaje, ali je bez svjesti. Ako ga pogledate dok je u tom stanju, pacijent izgleda kao da je budan; ako mu se obratite, njegov mozak će odgovoriti na naredbe, ali pacijent je u letargiji i bez svijesti.

Mladići iz pećine

Svemogući Allah nas obavještava o nekoliko mladića koji su vjerovali u svog Gospodara i koji su pobjegli od nepravednog kralja kako bi sačuvali svoju vjeru. Utočište su našli u pećini i Allah ih je počastio tim velikim čudom da budu primjer za ljude svoga vremena. Allah u Kur'anu kaže: Kad se nekoliko momaka u pećini sklonilo pa reklo; "Gospodaru naš, daj nam Svoju milost i pruži nam u ovom našem postupku prisebnost", Mi smo ih u pećini tvrdo uspavali za dugo godina. Poslije smo ih probudili da bismo pokazali koja će od dvije skupine boje ocijeniti koliko su vremena proboravili. (Prijevod značenja sura Al-Kehf, 10-12 ajet)

Ako razmislimo o ovoj priči, vidjet ćemo da je slična onoj o medicinskom fenomenu, po načinu na koji su mladići iz pećine zaspali i okretali s lijeve na desnu stranu. Naučnici koji su skenirali mozak pacijenata u vegetativnom stanju kažu da su rezultati skeniranja pokazali da su aktivnosti mozga tih pacijenata slične aktivnostima zdravih ljudi. Pacijenti izgledaju sasvim normalno, i posmatračima se čini kao da su budni.

Ovdje ćemo navesiti riječi Uzvišenog Allaha kad govori o mladićima iz pećine: "I pomislio bi da su budni, ali oni su spavali. (Prijevod značenja sura Al-Kehf, 18. ajet) i opisujući njihovo okretanje s desne na lijevu stranu, što je normalna reakcija koju pokazuje osoba koja spava, Allah kaže:Mi smo ih prevrtali sad na desnu, sad na lijevu stranu ..." (Prijevod značenja sura Al-Kehf, 18 ajet)

Iz ovog zaključujemo da je kur'anski opis priče veoma logičan, ali ono što je čudno jeste to da su mladići spavali veoma dugo - 309 godina – bez hrane i vode i to je Allahovo davanje u koje mi vjernici ne možemo sumnjati. Medicinski govoreći, spavanje koje traje dugo godina je nešto sasvim normalno.

Zbunjeni naučnici

Nekoliko dana prije pisanja ovog članka američka pacijentica u vegetativnom stanju koja se u tom stanju nalazila šest godina, iznenada se probudila i počela pričati sa svojom porodicom kao da se ništa nije desilo; u svjesnom stanju je bila tri naredna dana, za to vrijeme je normalno pričala s ljudima oko sebe i onda se opet vratila u vegetativno stanje! Doktori kažu da se ona budila četiri puta za vrijeme svoje letargije. Ono što zbunjuje doktore je činjenica da to stanje nije ni san ni koma. Zapanjujuće je to što Uzvišeni Allah na isti način opisuje stanje mladića iz pećine kad kaže: "I pomislio bi da su budni, ali oni su spavali."

Naučnici smatraju čudom činjenicu da se američka pacijentica vratila u život! Ova pojava je zbunila američke naučnike jer nisu bili u stanju da je objasne, oni takve slučajeve smatraju čudima. Sad se postavlja pitanje: Ako zapadni naučnici svojim vlastitim očima gledaju ljude koji godinama spavaju, zašto onda ne vjeruju da je Kur'an Časni istinit kada govori o mladićima iz pećine?

Drugo pitanje je: Kako bi Muhammed, sallAllahu alejhi we sellem, da nije bio Allahov Poslanik, mogao opisati ovo stanje i reći: I pomislio bi da su budni, ali oni su spavali.

I na kraju zaključak i poruka svakome ko i dalje sumnja: A zašto oni ne razmisle o Kur’anu? Da je on od nekog drugog, a ne od Allah, sigurno bi u njemu našli mnoge protivrječnosti. (Prijevod značenja sura An-Nisa, 87. ajet)

Izvor: qalem.bloger.hr

06.09.2010.

Razmisli o Stvoritelju

28.08.2010.

Nova godina i drugi nevjernicki praznici 4/4

28.08.2010.

Nova godina i drugi nevjernicki praznici 3/4

28.08.2010.

Nova godina i drugi nevjernicki praznici 2/4

28.08.2010.

Nova godina i drugi nevjernicki praznici 1/4

23.08.2010.

Najpoznatiji američki hirurg dr. Brown prihvatio islam


Stariji postovi